+90 5547027281
Akademik Spor Araştırmaları Derneği

Çalışma Alanları

FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK

Düzenli fiziksel aktivitenin önemi ve sağlığımız üzerindeki yararlı etkileri, fiziksel aktiviteye yönlendirme ve program, fiziksel aktivite alışkanlıkları ve seçimi, fiziksel aktivitenin toplumsal etkileri alanında yürütülen bilimsel çalışmalar.

SPOR EKONOMİSİ

Spor endüstrisi ürünlerinin (mal ve hizmet) üretilmesi ve tüketilmesi, spor ekonomisinin unsurları, spor ekonomisinin boyutları konularını içeren ve bu alana katkı sağlayan çalışmalar.

SPOR YÖNETİMİ VE SPOR HUKUKU

Spor yönetimi ve hukuku, ülkemizde ve yurtdışında spor hukuku, sporcuların statü ve çalışma koşulları, sporda hukuki ve cezai sorumluluklar, başarılı sporcuların korunması ve ödüllendirilmesi alanında yürütülen bilimsel çalışmalar.

MOTOR DAVRANIŞ

Motor gelişim, motor kontrol, motor öğrenme, beceri öğrenimi, yeteneklerin gruplandırılması, algısal motor yetenekler, motor gelişim ve sporun önemi konularını içeren ve bu alana katkı sağlayan çalışmalar.

SPOR PAZARLAMASI

Spor pazarlaması ve motivasyon, spor endüstrisi, spor tüketimi, spor pazarlamasının boyutları ve tüketici, sporda markalaşma, spor kuruluşlarının sponsorluğu, spor pazarlamasının kentlere etkisi alanında yapılan bilimsel çalışmaları kapsar.

SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM

Spor pazarlaması ve motivasyon, spor endüstrisi, spor tüketimi, spor pazarlamasının boyutları ve tüketici, sporda markalaşma, spor kuruluşlarının sponsorluğu, spor pazarlamasının kentlere etkisi alanında yapılan bilimsel çalışmaları kapsar.

REKREASYON VE SPOR TURİZMİ

Rekreasyon ve spor turizmi ilişkisi, sportif, sosyal, yaratıcı, turistik boş zaman, spor turizm kaynakları, kültürel kutlamalar, politik ve resmi etkinlikler, sanat, spor ve eğlence etkinlikleri, spor turizminde sürdürülebilirlik, yaz/kış spor turizmi ve rekreasyonel aktiviteler alanında yapılan bilimsel çalışmalar.

SPOR İŞLETMECİLİĞİ

Spor tesisi işletmeciliğinde yönetim ve organizasyon, spor tesislerinin geçmişten günümüze tarihsel gelişimi, spor tesisi yöneticiliği, spor tesis işletmelerinde kuruluş yerinin belirlenmesi ve etkileyen faktörler alanında yapılan bilimsel çalışmalar.

SPOR SOSYOLOJİSİ

Spor tesisi işletmeciliğinde yönetim ve organizasyon, spor tesislerinin geçmişten günümüze tarihsel gelişimi, spor tesisi yöneticiliği, spor tesis işletmelerinde kuruluş yerinin belirlenmesi ve etkileyen faktörler alanında yapılan bilimsel çalışmalar.

SPOR BİYOMEKANİĞİ VE KİNESİYOLOJİ

Spor biyomekaniği ve kinesiyoloji iç ve dış kuvvetler ile bu kuvvetlerin etkilerini, hareket kalıpları, spor hareketlerinin niteliksel analizi, hareket geometrisi, hareketin sayısal ölçümü ve analizi, kuvvetler ve torklar ve insan vücudu ve hareket anatomisini mekanik yasaları ve yöntemlerine göre inceleyen bilimsel çalışmalar.

SPOR PSİKOLOJİSİ

Spor psikolojisinin temelleri, sporda psikososyal gelişim, performans gelişimi ve spor psikolojisi, müsabaka dönemi kaygı ve stresle başa çıkma yolları, kişilik kuramları, psikososyal kuramlar ve spor, liderlik, grup psikolojisi ve spor kavramları ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.

SPOR VE FİZİKSEL UYGUNLUK

Spor psikolojisinin temelleri, sporda psikososyal gelişim, performans gelişimi ve spor psikolojisi, müsabaka dönemi kaygı ve stresle başa çıkma yolları, kişilik kuramları, psikososyal kuramlar ve spor, liderlik, grup psikolojisi ve spor kavramları ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.