Sözel Bildiri Yazı

Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 26 Ağustos 2018 tarihine kadar web sitesinde yeralan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

  • Sözel bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
  • Bildiri özetlerinin Bildiri Kitaçığında yeralabilmesi için kongreye yazarın kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
  • Özetler AMAÇ, MATERYAL ve YÖNTEM, BULGULAR ve SONUÇLAR bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
  • Akademik unvan kullanılmamalı ve özetler 400 kelimeyi geçmemelidir.
  • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
  • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir, ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
  • Gönderilen Bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilecektir. İnceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir. Hakem değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sözel veya poster sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir.
  • Bildiri sunum dili İngilizce/Türkçe'dir, sunum süresi 10 dakika, tartışma süresi 5 dakikadır.
Kayıt Bilgileri
AD SOYAD
ÇALIŞTIĞINIZ KURUM
ADRES
E-MAİL
CEP TELEFONU
ŞİFRENİZ
Özet gönderimi 400 kelimeden fazla olmamalıdır...
KATEGORİ SEÇİNİZ
YAZARLAR
(Birden Fazla Yazar İçin Yazarlar Arasına ( Virgül ) Koymalısınız... )
SUNUM YAZARI
BAŞLIK
ANAHTAR KELİME
AMAÇ - 400/0 Kelime

MATERYAL VE YÖNTEM - 400/0 Kelime

BULGULAR - 400/0 Kelime

SONUÇLAR - 400/0 Kelime

MAKALE ŞABLONU Makale Şablonu İndir
MAKALENİZİ YÜKLEYİN

Formu tamamen doldurduktan sonra gönder butonu aktif olacaktır.

2018 ©made with love by bir2üç