Poster Bildiri Yazı

Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 26 Ağustos 2018 tarihine kadar web sitesinde yeralan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

  • Sempozyum için Poster bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
  • Özetlerin özet CD'sinde yayınlanabilmesi için sempozyuma kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
  • Bir katılımcı en fazla 2 bildiri sunabilir.
  • Özetler AMAÇ, MATERYAL ve YÖNTEM, BULGULAR ve SONUÇLAR bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
  • Akademik unvan kullanılmamalıdır ve özetler 400 kelimeyi geçmemelidir.
  • Posterler "50x70 ebatlarında" yazılı /görsel metin olarak sunulacaktır.
  • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
  • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
  • Gönderilen Bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilecektir. İnceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir. Hakem değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sözel veya poster sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir.
  • Bildiri sunum dili İngilizce /Türkçe'dir.
Kayıt Bilgileri
AD SOYAD
TC KİMLİK / PASSPORT NO
ÇALIŞTIĞINIZ KURUM
ADRES
E-MAİL
CEP TELEFONU
ŞİFRENİZ
Özet gönderimi 400 kelimeden fazla olmamalıdır...
KATEGORİ SEÇİNİZ
YAZARLAR
(Birden Fazla Yazar İçin Yazarlar Arasına ( Virgül ) Koymalısınız... )
SUNUM YAZARI
BAŞLIK
ANAHTAR KELİME
AMAÇ - 400/0 Kelime

MATERYAL VE YÖNTEM - 400/0 Kelime

BULGULAR - 400/0 Kelime

SONUÇLAR - 400/0 Kelime

POSTERİNİZİ YÜKLEYİN

2018 ©made with love by bir2üç