Bildiri Gönderimi

 

Özet Bildiri

Kongremize özet bildiri göndermek isteyen değerli bilim insanları aşağıdaki linkten "Özet Bildiri Şablon" örnek şablon üzerinden özet bildirilerinizi gönderebilirsiniz.

Özet Bildiri Şablonu

 

Özet Bildiri Yazım Kuralları

 1. Bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir.
 2. Bildiri başlığı, yazar isim ve soyadları (unvan belirtilmeden)ile kurum isimlerinin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 3. Bildiri özeti (başlık, yazarlar ve kurum isimleri hariç) toplam 250kelimeyi geçmemelidir.
 4. Bildiri, Microsoft Word Programında, sayfa kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol yanlarının tamamında 2,5 cm olacak şekilde hizalanmalıdır.
 5. Bildiri metni “Times New Roman” yazı karakteri, 10 punto, 1 satır aralığı, her iki yana yaslı ve tek satır aralığında yazılmalıdır.
 6. Bildiri özeti, yapılandırılmış olmalıdır. Yapılandırılmış özet; Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler,  Anahtar Kelimeler bölümlerinden oluşmalıdır.
 7. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, ilk kullanım yerinde kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 8. Anahtar kelime sayısı en az 3, en fazla 5 olmalıdır. Anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)”ne uygun olarak yazılmalıdır.

 

Tam Metin Bildiri

Kongremize tam metin bildiri göndermek isteyen değerli bilim insanları aşağıdaki linkten "Tam Metin Bildiri Şablon" örnek şablon üzerinden özet bildirilerinizi gönderebilirsiniz.

Tam Metin Bildiri Şablonu

 

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

 1. Bildiri, Microsoft Word Programında, sayfa kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol yanlarının tamamında 2,5 cm olacak şekilde hizalanmalıdır.
 2. Bildiri, kaynakça ve tablolar dahil en çok 10 sayfa olmalıdır.
 3. Bildiri “Times New Roman” yazı karakteri, 11 punto, her iki yana yaslı ve tek satır aralığında yazılmalıdır.
 4. Araştırma yazılarında: Giriş, Amaç, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derleme yazılarında: Özet, konu ile ilgili başlıklar ve kaynaklar bölümleri yer almalıdır.
 5. Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak 12 punto, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.
 6. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
abs


26 

Temmuz

 2021

 

30 

Eylül 

2021

 

Ekim

2021

 

30 

Ekim 

2021

Bildirinizi göndermek için tıklayınız.

asadkongre@gmail.com

Tam metin bildirileriniz, Bilim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, gerekli koşulları sağladıktan sonra "Journal of Educational Issues (ERIC) ve Pakistan Journal of Medical & Health Sciences (ESCI) dergilerinde yayınlacaktır.