∼ BİLGİLENDİRME ∼

                      Kongremize katılım için yükleyecek olduğunuz çalışmalarınızı   akincelikasad@gmail.com   adresine mail olarak gönderebilirsiniz.

Değerli Katılımcılar;                

Kongremizde sunulan bildirilerin Tam metinlerini “Original Article” olarak Web of Science  Emerging Sources Citation Index (ESCI) de taranan bir dergi olan “Ambient Science (ISSN: 2348-5191) ” dergisinde Özel Sayı olarak yayınlama kararı aldık. Hakemler tarafından olumlu değerlendirildiği takdirde makaleleriniz Ambient Science dergisinde yayınlanacak ve Web of Science’da endekslenecektir.

                

                       Ayrıca isteğiniz üzerine sunulan çalışmalar yayınları tarafından "kitap bölümü" olarak yayımlanacaktır.

 ♦ Bildiri Gönderim Kuralları ♦
 • Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilecektir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini içermelidir.
♦ Sözel Sunum Kuralları ♦
 • Sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel sunumların süresi 15 dakikayı geçmemelidir. (10 dakika sunum, 5 dakika tartışma).
 • Sunumlar, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.
♦ Tam Metin Gönderim Kuralları ♦
 • Tam metinler online olarak E-mail üzerinden toplanmaktadır.
 • Metin başlığındaki kelimelerin yalnız ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. (Örnek başlık: Basketbolda Temel Beceriler)
 • En başta Türkçe ve İngilizce özet metin bulunmalı, arkasından uzun özet eklenmelidir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ad ve soyad ilk harfler dışında küçük harfle yazılmalıdır.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Yazı karakteri Times New Roman 12 olmalıdır.
 • Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler, Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Dil Türkçe’dir.
 • Kelime sınırlaması yoktur. Dosya 10 sayfayı geçmemelidir.
 • Tablo, şekil, resim içerebilir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Gönderilen metinler aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Metin Word - .doc , .docx belgesi olarak gönderilmelidir. Dosya Boyutu En Fazla 4mb (4000kb) Olmalıdır.
 • Tam metin gönderimleri zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak gönderilebilir.