aç
Değerli Bilim İnsanları, IV. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, 7-9 Ekim 2020 tarihleri arasında ülkemizin  güzel bir sahil şehri olan Trabzon'da yapılacaktır. Kongremize ulusal ve uluslararası düzeyde seçici bilim insanlarının katılımının olacağını düşünmekteyiz.   Kongremizin amacı, spor alanında veya ana teması insan ve insan gelişimi olan bilimsel alandaki çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşarak yeni araştırma düşüncelerinin alt yapısını oluşturmak, sadece bilimde değil sosyal alanda da farklı disiplinlerde de etkileşimi sağlayarak bilim insanları arasında işbirliği ve eşgüdümü geliştirmektir. Bu bağlamda 4.sünü gerçekleştirmekte olduğumuz kongrede siz değerli bilim insanlarını kongremizde görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyarız.
FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK
Düzenli fiziksel aktivitenin önemi ve sağlığımız üzerindeki yararlı etkileri, fiziksel aktiviteye yönlendirme ve program, fiziksel aktivite alışkanlıkları ve seçimi, fiziksel aktivitenin toplumsal etkileri alanında yürütülen bilimsel çalışmalar.
SPOR EKONOMİSİ
Spor endüstrisi ürünlerinin (mal ve hizmet) üretilmesi ve tüketilmesi, spor ekonomisinin unsurları, spor ekonomisinin boyutları konularını içeren ve bu alana katkı sağlayan çalışmalar.
SPOR YÖNETİMİ VE SPOR HUKUKU
Spor yönetimi ve hukuku, ülkemizde ve yurtdışında spor hukuku, sporcuların statü ve çalışma koşulları, sporda hukuki ve cezai sorumluluklar, başarılı sporcuların korunması ve ödüllendirilmesi alanında yürütülen bilimsel çalışmalar.
MOTOR DAVRANIŞ
Motor gelişim, motor kontrol, motor öğrenme, beceri öğrenimi, yeteneklerin gruplandırılması, algısal motor yetenekler, motor gelişim ve sporun önemi konularını içeren ve bu alana katkı sağlayan çalışmalar.
SPOR EKONOMİSİ
Spor pazarlaması ve motivasyon ,spor endüstrisi, spor tüketimi, spor pazarlamasının boyutları ve tüketici, sporda markalaşma, spor kuruluşlarının sponsorluğu, spor pazarlamasının kentlere etkisi alanında yapılan bilimsel çalışmaları kapsar.
SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM
Spor pazarlaması ve motivasyon ,spor endüstrisi, spor tüketimi, spor pazarlamasının boyutları ve tüketici, sporda markalaşma, spor kuruluşlarının sponsorluğu, spor pazarlamasının kentlere etkisi alanında yapılan bilimsel çalışmaları kapsar.
REKREASYON VE SPOR TURİZMİ
Rekreasyon ve spor turizmi ilişkisi,  sportif, sosyal, yaratıcı, turistik boş zaman, spor turizm kaynakları, kültürel kutlamalar, politik ve resmi etkinlikler, sanat, spor ve eğlence etkinlikleri, spor turizminde sürdürülebilirlik, yaz/kış spor turizmi ve rekreasyonel aktiviteler alanında yapılan bilimsel çalışmalar.
SPOR İŞLETMECİLİĞİ
Spor tesisi işletmeciliğinde yönetim ve organizasyon, spor tesislerinin geçmişten günümüze tarihsel gelişimi, spor tesisi yöneticiliği, spor tesis işletmelerinde kuruluş yerinin belirlenmesi ve etkileyen faktörler alanında yapılan bilimsel çalışmalar.
SPOR SOSYOLOJİSİ
Spor tesisi işletmeciliğinde yönetim ve organizasyon, spor tesislerinin geçmişten günümüze tarihsel gelişimi, spor tesisi yöneticiliği, spor tesis işletmelerinde kuruluş yerinin belirlenmesi ve etkileyen faktörler alanında yapılan bilimsel çalışmalar.
SPOR BİYOMEKANİĞİ VE KİNESİYOLOJİ
Spor biyomekaniği ve kinesiyoloji iç ve dış kuvvetler ile bu kuvvetlerin etkilerini, hareket kalıpları, spor hareketlerinin niteliksel analizi, hareket geometrisi, hareketin sayısal ölçümü ve analizi, kuvvetler ve torklar ve insan vücudu ve hareket anatomisini mekanik yasaları ve yöntemlerine göre inceleyen bilimsel çalışmalar.
SPOR PSİKOLOJİSİ
Spor psikolojisinin temelleri, sporda psikososyal gelişim, performans gelişimi ve spor psikolojisi, müsabaka dönemi kaygı ve stresle başa çıkma yolları, kişilik kuramları, psikososyal kuramlar ve spor, liderlik, grup psikolojisi ve spor kavramları ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.
SPOR VE FİZİKSEL UYGUNLUK
Spor psikolojisinin temelleri, sporda psikososyal gelişim, performans gelişimi ve spor psikolojisi, müsabaka dönemi kaygı ve stresle başa çıkma yolları, kişilik kuramları, psikososyal kuramlar ve spor, liderlik, grup psikolojisi ve spor kavramları ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.

Kongrelerimiz

1
Kongre
1
Toplam Konuşmacı
1
Konu Başlığı
1
Katılımcı

ÖNCEKİ KONGRELERİMİZ

1. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Kitapçığını Görmek İçin Tıklayınız
2. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Kitapçığını Görmek İçin Tıklayınız
3. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Kitapçığını Görmek İçin Tıklayınız
 

Destekleyen Kuruluşlar