WhatsApp Image 2021-06-21 at 13.00.09

Değerli Bilim İnsanları, V. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, 7-9 Ekim 2021 tarihleri arasında ülkemizin  güzel bir sahil şehri olan Trabzon'da yapılacaktır. Kongremize ulusal ve uluslararası düzeyde seçici bilim insanlarının katılımının olacağını düşünmekteyiz.   Kongremizin amacı, spor alanında veya ana teması insan ve insan gelişimi olan bilimsel alandaki çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşarak yeni araştırma düşüncelerinin alt yapısını oluşturmak, sadece bilimde değil sosyal alanda da farklı disiplinlerde de etkileşimi sağlayarak bilim insanları arasında işbirliği ve eşgüdümü geliştirmektir. Bu bağlamda 5.sini gerçekleştirmekte olduğumuz kongrede siz değerli bilim insanlarını kongremizde görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyarız...

 

Prof. Dr. Akın ÇELİK

Kongre Başkanı

 
 
FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK

Düzenli fiziksel aktivitenin önemi ve sağlığımız üzerindeki yararlı etkileri, fiziksel aktiviteye yönlendirme ve program, fiziksel aktivite alışkanlıkları ve seçimi, fiziksel aktivitenin toplumsal etkileri alanında yürütülen bilimsel çalışmalar.

SPOR EKONOMİSİ

Spor endüstrisi ürünlerinin (mal ve hizmet) üretilmesi ve tüketilmesi, spor ekonomisinin unsurları, spor ekonomisinin boyutları konularını içeren ve bu alana katkı sağlayan çalışmalar.

SPOR YÖNETİMİ VE SPOR HUKUKU

Spor yönetimi ve hukuku, ülkemizde ve yurtdışında spor hukuku, sporcuların statü ve çalışma koşulları, sporda hukuki ve cezai sorumluluklar, başarılı sporcuların korunması ve ödüllendirilmesi alanında yürütülen bilimsel çalışmalar.

MOTOR DAVRANIŞ

Motor gelişim, motor kontrol, motor öğrenme, beceri öğrenimi, yeteneklerin gruplandırılması, algısal motor yetenekler, motor gelişim ve sporun önemi konularını içeren ve bu alana katkı sağlayan çalışmalar.

SPOR PAZARLAMASI

Spor pazarlaması ve motivasyon ,spor endüstrisi, spor tüketimi, spor pazarlamasının boyutları ve tüketici, sporda markalaşma, spor kuruluşlarının sponsorluğu, spor pazarlamasının kentlere etkisi alanında yapılan bilimsel çalışmaları kapsar.

SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM

Spor pazarlaması ve motivasyon ,spor endüstrisi, spor tüketimi, spor pazarlamasının boyutları ve tüketici, sporda markalaşma, spor kuruluşlarının sponsorluğu, spor pazarlamasının kentlere etkisi alanında yapılan bilimsel çalışmaları kapsar.

REKREASYON VE SPOR TURİZMİ

Rekreasyon ve spor turizmi ilişkisi,  sportif, sosyal, yaratıcı, turistik boş zaman, spor turizm kaynakları, kültürel kutlamalar, politik ve resmi etkinlikler, sanat, spor ve eğlence etkinlikleri, spor turizminde sürdürülebilirlik, yaz/kış spor turizmi ve rekreasyonel aktiviteler alanında yapılan bilimsel çalışmalar.

SPOR İŞLETMECİLİĞİ

Spor tesisi işletmeciliğinde yönetim ve organizasyon, spor tesislerinin geçmişten günümüze tarihsel gelişimi, spor tesisi yöneticiliği, spor tesis işletmelerinde kuruluş yerinin belirlenmesi ve etkileyen faktörler alanında yapılan bilimsel çalışmalar.

SPOR SOSYOLOJİSİ

Spor tesisi işletmeciliğinde yönetim ve organizasyon, spor tesislerinin geçmişten günümüze tarihsel gelişimi, spor tesisi yöneticiliği, spor tesis işletmelerinde kuruluş yerinin belirlenmesi ve etkileyen faktörler alanında yapılan bilimsel çalışmalar.

SPOR BİYOMEKANİĞİ VE KİNESİYOLOJİ

Spor biyomekaniği ve kinesiyoloji iç ve dış kuvvetler ile bu kuvvetlerin etkilerini, hareket kalıpları, spor hareketlerinin niteliksel analizi, hareket geometrisi, hareketin sayısal ölçümü ve analizi, kuvvetler ve torklar ve insan vücudu ve hareket anatomisini mekanik yasaları ve yöntemlerine göre inceleyen bilimsel çalışmalar.

SPOR PSİKOLOJİSİ

Spor psikolojisinin temelleri, sporda psikososyal gelişim, performans gelişimi ve spor psikolojisi, müsabaka dönemi kaygı ve stresle başa çıkma yolları, kişilik kuramları, psikososyal kuramlar ve spor, liderlik, grup psikolojisi ve spor kavramları ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.

SPOR VE FİZİKSEL UYGUNLUK

Spor psikolojisinin temelleri, sporda psikososyal gelişim, performans gelişimi ve spor psikolojisi, müsabaka dönemi kaygı ve stresle başa çıkma yolları, kişilik kuramları, psikososyal kuramlar ve spor, liderlik, grup psikolojisi ve spor kavramları ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.

Kongrelerimiz

1
Kongre
1
Toplam Konuşmacı
1
Konu Başlığı
1
Katılımcı

ÖNCEKİ KONGRELERİMİZ

Untitled-7-01
1. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Bildiri Kitapçığını Görmek İçin Tıklayınız

Untitled-7-01
2. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Bildiri Kitapçığını Görmek İçin Tıklayınız

Untitled-7-01
3. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Bildiri Kitapçığını Görmek İçin Tıklayınız

Untitled-7-01
4. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Bildiri Kitapçığını Görmek İçin Tıklayınız

 

Destekleyen Kuruluşlar

trabzon-ortahisar-belediyesi-logo-EDCE67F199-seeklogo.com
 
uu_logo
 
6c229dec-2843-409c-98f8-997ea5595f7c
 
curling
 
cimnastik
 
burkon
 
sbd
 
tru
 
dairesel renkli
 
indir
 
turkiye-sualti-sporlari-federasyonu-1-660x330-1
 
Türkiye_tenis_federasyonu
 
egspor
 
1200px-KTU_Yeni_Logo
 
0c1eed6a-e2af-4604-8a19-0bac26250f08
 
akcabat
 
unnamed
 
ttso
 
hekim
 
cropped-efe-akademi-SON-scaled-1-1536x286